4 Essentiële Tips om Apareunie Op te Lossen + 11 Oorzaken

‘’Kijk dat gezicht dan. Ze heeft weer gescoord gisteravond!’’ zegt een van je vriendinnen, doelend op een ander lid van jullie vriendinnengroepje, wiens lippen in een ondeugende grijns zijn vertrokken. Terwijl jouw andere vriendinnen lachen, bekruipt jou een ongemakkelijk gevoel. Een ietwat gepijnigd lachje ontglipt je keel, in een wanhopige poging jouw vriendinnen onwetend te houden.

Jouw seksleven is namelijk zo goed als niet bestaand. Het lukt je simpelweg niet om te presteren. Het houdt jou enorm bezig, en levert een flinke deuk in jouw zelfvertrouwen op. Inmiddels heb je wel een omschrijving gevonden van jouw problemen op seksueel gebied – apareunie. En nu wil je niets anders dan een oplossing vinden. Gelukkig voor jou ben je hier in dat geval op de juiste plek!

Wat is apareunie?

Apareunie staat voor de afwezigheid van of het onvermogen tot coïtus (geslachtsgemeenschap). Dit onvermogen om geslachtsgemeenschap te hebben, is het resultaat van fysieke of psychologische seksuele dysfunctie.

Vrouwen met apareunie zijn niet in staat een penis vast te houden in hun vagina.

Ze onthouden zich van seks als gevolg van een bewuste keuze.

Apareunie is eigenlijk een algemene term. Deze wijst naar een conditie waarin het onmogelijk is om geslachtsgemeenschap te hebben. Vaginisme valt dus bijvoorbeeld ook onder apareunie; het is als het ware een subtype van apareunie.

Wat is vaginisme?

apareunie2Vaginisme is een beklemming van de vagina, die ongemak, een branderig gevoel, pijn, problemen met de penetratie, of een volledig onvermogen om seks te hebben, veroorzaakt.

Deze beklemming is het resultaat van het onvrijwillige aanspannen van de bekkenbodemspieren, met name de pc-spier. Het lichaam is als het ware geconditioneerd tegen penetratie. De pc-spier krimpt dan ineen als bescherming.

Vaginisme is een veelvoorkomende oorzaak van aanhoudende seksuele pijn, en is ook de voornaamste reden dat vrouwen een seksloos, ongeconsumeerd huwelijk hebben.

Seksuele pijn kan alle vrouwen in alle stadia van hun leven bereiken, zelfs vrouwen die al jaren vol comfortabele seks achter de rug hebben. Het is ook zeker niet gek om een enkele keer ongemak te ervaren tijdens seks, maar houden de problemen aan, dan zou je eens langs moeten gaan bij je huisarts. Aanhoudende problemen moeten namelijk behandeld worden.

Soorten apareunie

Apareunie wijst op alle onvermogen om een penis in de vagina te houden, maar er is een verschil te benoemen binnenin de apareuniepatiënten. Het kan namelijk zijn dat de een primaire apareunie heeft, en een secundaire apareunie.

Bij primaire apareunie wordt gewezen op situaties waarin een relatie nog niet eerder geconsumeerd is, dus waarin je nog geen seks hebt gehad. In het geval van secundaire apareunie is er een fysieke aanleiding voor de aanwezigheid van het onvermogen tot seks. Hierbij valt te denken aan een traumatiserende vaginale scheur.

In het geval van vaginisme is er sprake van primaire vaginisme wanneer een vrouw nog nooit in staat is geweest om pijnloze geslachtsgemeenschap te hebben als gevolg van penetratiemoeilijkheden. Men spreekt van secundair vaginisme als een vrouw vaginisme ontwikkeld heeft, zelfs als zij eerder in haar leven gewoon probleemloze seks heeft gehad. Hierover later meer.

Symptomen van apareunie

Om de symptomen van apareunie te beschrijven, moet eigenlijk meer ingezoomd worden op vaginisme, een vorm van apareunie. Veel voorkomende symptomen van vaginisme (en dus apareunie) zijn:

 • Een branderig of prikkend gevoel, gepaard met beklemming van de vagina tijdens de seks;
 • Moeite met of onvermogen tot penetratie, pijn bij binnendringen, discomfort bij inbrengen van de penis;
 • Een ongeconsumeerd huwelijk;
 • Aanhoudend seksueel ongemak en pijn die volgt na de geboorte van een kind, schimmel-urine-infecties, soa’s (seksueel overdraagbare aandoening), hysterectomie (verwijderen van de baarmoeder);
 • Aanhoudende seksuele pijn zonder aanwijsbare bron;
 • Moeite met inbrengen van tampons of het ondergaan een gynaecologisch onderzoek;
 • Spasmes in andere lichaamsspiergroepen (benen, onderrug, etc.), en/of geschokt in de ademhaling tijdens pogingen tot geslachtsgemeenschap;
 • Vermijden van seks door pijn en/of falen.

 apareunie3

Heftigheid van de symptomen

Vaginisme heeft een grote hoeveelheid uitingen, variërend van onmogelijke penetratie tot geslachtsgemeenschap met ongemak, pijn of een branderig gevoel. Allen zijn het gevolg van het onvrijwillig aanspannen van haar bekkenspieren.

Om de klachten te behandelen, moet de patiënt kunnen aangeven in hoeverre zij last ondervindt. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de volgende 4 puntenschaal. Deze werkt als volgt:

 1. Klein ongemak. Klein ongemak ervaren of een branderig gevoel hebben dat gepaard gaat met beklemming wanneer poging wordt gedaan tot penetratie. Dit gevoel neemt mogelijk niet af.
 2. Een branderig gevoel en beklemming. Een meer significant brandend gevoel en beklemming wordt ervaren wanneer poging wordt gedaan tot penetratie. Dit gevoel houdt aan.
 3. Onvrijwillige beklemming. Onvrijwillige beklemming van de vaginale spieren zorgt ervoor dat penetratie en beweging moeilijk en pijnlijk zijn.
 4. Significante pijn. De partner is helemaal niet in staat tot penetratie, doordat de vaginale spieren zo enorm aangespannen zijn. De vrouw ondervindt significante pijn als de penetratie afgedwongen wordt.

De symptomen worden verder geclassificeerd in primair en secundair vaginisme, naar aanleiding van de aard van hun problemen.

Dit onderscheid is nodig, aangezien er zo (sneller) een geschikte oplossing gevonden kan worden.

Primair vaginisme

Dit verwijst naar de ervaring van vaginisme al tijdens de eerste pogingen tot seks. Tijdens deze eerste keer doet haar vaginisme dus ook gelijk zijn intrede. De partner kan niet penetreren en het lijkt wel alsof hij tegen een ‘’muur’’ aan beukt, op de plek waar de vagina-opening zou moeten zijn.

Deze pijn doet zich ook voor bij het inbrengen van een tampon en tijdens een gynaecologisch onderzoek. De pc-spier spant zich aan en beklemt de vagina-opening zodanig, dat het vaak oncomfortabel, en in veel gevallen onmogelijk, wordt om binnen te dringen.

Secundair vaginisme

Secundair vaginisme wijst op de ervaring van pijn door beklemming of penetratieproblemen later in het leven, hoewel de vrouw eerst een normaal, pijnvrij seksleven heeft genoten. Het komt vaak voor na of wordt getriggerd door tijdelijke bekkenpijn of andere gerelateerde problemen.

Het kan ook getriggerd worden door medische aandoeningen, traumatische gebeurtenissen, relatieproblemen, een operatie, levensveranderende gebeurtenissen (trouwen, menopauze, etc.). De problemen in bed lijken geen aantoonbare reden te hebben.

Secundair vaginisme is vaak de oorzaak van de aanhoudende seksuele pijn of beklemming tijdens de penetratie, terwijl er daarvoor geen problemen waren. Secundair vaginisme overkomt vooral vrouwen de tijdelijke problemen hebben met pijn en problemen aan de bekkenbodemspieren, zoals infecties, pijn door een bevalling, menopauze, operatie, etc.

Oorzaken van apareunie

Tot nog toe blijft het in ieder geval onduidelijk hoe vaginisme – en daarmee grotendeels ook apareunie – ontstaat. Vaginisme wordt doorgaans gelinkt aan zorgen en angst voor seks. Maar wat er eerst was, wat de aanleiding van wat was, is niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is dat het nooit de schuld van de vrouw is dat zij lijdt aan vaginisme!

Daarnaast hebben sommige vrouwen vaginisme in alle situaties en met ieder object. Andere hebben het ‘slechts’ in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wel met de ene persoon en niet met andere personen. Of wel tijdens de geslachtsgemeenschap, maar niet bij het inbrengen van een tampon.

Andere medische problemen, zoals infecties, kunnen ook de oorzaak zijn van pijnlijke geslachtsgemeenschap. Het is dus belangrijk om langs je huisarts te gaan om de onderliggende oorzaak van de pijn tijdens de seks te achterhalen.

apareunie4

De pijncyclus – waarom de pijn en angst in stand gehouden worden: 1. Het lichaam anticipeert zich op pijn en angst, 2. Het lichaam reageert hierop door automatisch de vaginaspieren aan te spannen, 3. Door de beklemming van de vaginaspieren wordt penetratie onmogelijk, 4. Hierdoor wordt de pijn versterkt, 5. In reactie hierop gaat het lichaam zichzelf schrap zetten (tegen meer pijn), 6. De vrouw gaat intimiteit uit de weg, enz.

Fysieke versus non-fysieke oorzaken

Inmiddels kan een onderscheid gemaakt worden tussen de soorten oorzaken. Een aantal verklaringen voor vaginisme wijzen op een mentale oorzaak, terwijl andere juist een aantoonbare medische conditie aan kunnen wijzen als de veroorzaker.

Voorbeelden van fysieke oorzaken van vaginisme

 • Medische condities. Denk aan urineweginfecties, schimmelinfecties, soa’s, kanker, vulvodynie.
 • Bevalling. Door complicaties, een keizersnede, een miskraam, etc.
 • Leeftijd gerelateerde veranderingen. Bijvoorbeeld menopauze en hormonale veranderingen en vaginale droogheid.
 • Tijdelijk ongemak. Door onvoldoende voorspel, onvoldoende vaginale lubricatie, etc.
 • Mishandeling. O.a. fysieke aanval, verkrachting, seksueel en fysiek geweld.
 • Medicatie. Door bijwerkingen die pijn aan de pelvis veroorzaken.

Voorbeelden van non-fysieke oorzaken van vaginisme

apareunie5

 • Angsten. Angst voor of anticipatie op pijn tijdens de geslachtsgemeenschap, angst om ‘’uit te scheuren’’, angst om zwanger te worden, etc.
 • Zorgen of stress. Door zorgen over het presteren, eerdere onplezierige seksuele ervaringen.
 • Problemen met je partner. Mishandeling, bindingsangst, angst over de eigen kwetsbaarheid.
 • Traumatische gebeurtenissen. Eerder emotioneel of seksueel misbruik, getuige zijn van misbruik of geweld, onderdrukte herinneringen, e.d.
 • Gebeurtenissen uit de kindertijd. Veel te strenge ouders, onvoldoende uitleg over seks, etc.

Essentiële tips (behandelingen) voor het oplossen van apareunie

Als behandeling van vaginisme, kunnen vrouwen met vaginisme oefeningen doen. Dit kunnen zij gewoon thuis doen, in hun vertrouwde omgeving.

Zo kunnen zij leren hoe ze de spieren rond hun vagina onder controle kunnen houden en kunnen ontspannen.

Deze methode heet de progressieve desensitisatie. Zo kunnen ze alvast wennen aan het gevoel dat er iets binnendringt in hun vagina.

Behandeling #1: (Seks)therapie

apareunie6Tijdens dergelijke therapie zal je leren over jouw eigen anatomie en water met jouw lichaam gebeurt tijdens seksuele opwinding en geslachtsgemeenschap. Je krijgt ook informatie over de spieren die betrokken zijn bij vaginisme. Dit zal jou beter helpen begrijpen hoe de delen van jouw eigen lichaam werken, en hoe jouw lichaam reageert.

Wanneer je in therapie gaat, kan je ervoor kiezen om dit samen met je partner te doen of alleen. In elk geval kan werken met een therapeut die gespecialiseerd is in seksuele stoornissen zijn. Relaxatietechnieken en hypnose kunnen eveneens ontspanning teweegbrengen. Hierdoor ga jij je meer op je gemak voelen met geslachtsgemeenschap.

Een andere vorm van sekstherapie kan een korte, dynamische psychoanalyse, of cognitieve gedragstherapie (CGT) zijn. Aan de hand van deze therapieën kan je de onderliggende psychologische problemen, zoals angst, zorgen, of onjuiste overtuigen over seks, aanpakken. Indien nodig wordt je zelfs opnieuw onderwezen in seks – dit keer aan de hand van correcte informatie.

Behandeling #2: Vaginale dilators

Je dokter of therapeut kan jou ook aanraden vaginale dilators te leren gebruiken, zolang een professional maar supervisie hierover heeft. Vaginale dilators worden ook wel pelottes genoemd en bestaan uit een soort kegelvormige instrumenten.

apareunie7

Ze nemen toe in grootte, zodat je jouw vaginaspieren leert rekken en stretchen om flexibel te worden. Om de intimiteit te verhogen, kan je je partner vragen je te helpen bij het inbrengen van de dilators. Nadat je de therapie met een hele set dilators hebt doorlopen, kan je weer proberen seks te hebben met je partner.

Behandeling #3: Kegeloefeningen

Tevens kun je kegeloefeningen doen tegen apareunie.

Hierbij moet je steeds dezelfde spieren aanspannen als die gebruikt worden om je plas op te houden.

De oefeningen zijn vrij eenvoudig, hoewel het in het begin wat lastiger kan zijn om vol te houden. Maar naarmate je ze vaker doet, wordt het steeds makkelijker. De oefeningen doe je als volgt:

 1. Leeg je blaas.
 2. Span je bekkenbodemspieren aan.
 3. Houd deze spanning gedurende 2-10 seconden vast.
 4. Ontspan de spieren weer gedurende 10 seconden.

Doe ongeveer 20 kegels tegelijkertijd. Je kunt ze per dag zo vaak uitvoeren als je zelf wilt, beginnende vanaf drie keer.

Breng na een aantal dagen een vinger, tot het eerste kootje, in je vagina aan terwijl je de oefeningen doet. Enkele tips:

 • Knip eerst je vingernagels!
 • Gebruik glijmiddel.
 • Doe de oefeningen enkel in bad, zodat het water kan optreden als natuurlijk lubricatie.

Begin met een vinger en probeer dit uit te breiden tot drie vingers. Je zult de spieren van je vagina samen voelen spannen rond je vinger. Mocht jij je hier echter niet prettig bij voelen, kan je natuurlijk gewoon gelijk je vinger er weer uit halen.

Behandeling #4: Sensate focus

Als jij je in een relatie bevindt, zou je ook sensate focus kunnen uitproberen. Dit is een vorm van sekstherapie waarbij het draait om de samenwerking tussen jou en je partner. Het begint met een wederzijdse overeenstemming dat jullie een aantal weken of maanden geen seks zullen hebben. Gedurende deze tijd mag je elkaar echter nog wel aanraken, met uitzondering van de genitaliën.

apareunie8

Het idee achter deze vorm van therapie is dat jullie elkaars lichaam gaan (her)ontdekken, wetend dat jullie geen seks zullen hebben. Na de afgesproken tijdsperiode verstreken is, kan je elkaars genitaliën langzaamaan weer aan gaan raken. Zo vindt er een opbouw plaats richting seks (penetratie).

Voor vrouwen: leer de methode om een ware seksgodin te worden in bed & laat hem sidderen van genot

Edwin Edinga is een ware expert op het gebied van Seks en relaties. In zijn ebook “Ideaal Seksleven” leert hij je om mannen letterlijk seksueel verslaafd aan je te maken.

Een man zou nooit meer zonder je willen, of willen vreemdgaan. Ontdek op de volgende pagina de bewezen methodes die de meeste vrouwen nooit zullen weten om je man in extase te laten genieten van jou en je lichaam.

“Ideaal Seksleven” + Bonussen Volledig Risicovrij Uitproberen

Geef een reactie:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *